Zwroty

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@selgar.pl
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności
- od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Firma Handlowa SELGAR, ul. Pilska 14, 64-850 Ujście, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Wpłacone przez Ciebie pieniądze, bez kosztów wysyłki na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana
- wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu
- w której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
- jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
- jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
- jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.
Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@selgar.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Pilska 14, 64-850 Ujście.
Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru.
Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.
W związku z wadą możesz żądać:

- wymiany rzeczy na wolną od wad
- usunięcia wady
- złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.
Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Pilska 14, 64-850 Ujście.

Korzystamy z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie strony, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Mów teraz
Spróbuj ponownie
lost connection Brak połączenia z siecią